http://www.genderaveda.cz/files/postaveni-zen-v-ceske-vede-2013.pdf http://slideslive.com/38894119/cesta-k-profesure http://www.genderaveda.cz/menime-nazev https://www.youtube.com/watch?v=Yh7N_RgpeB8 http://www.genderaveda.cz/cena-m-paulove/letosni-rocnik/

Gender a věda

Od 1. 7. 2015 jsme výzkumným oddělením Sociologického ústavu AV ČR.

V souvislosti s tím měníme svůj název na NKC - gender a věda.

Novinky

Bořička mýtů

Časopis Vlasta 31/2015 uveřejnil rozhovor s Marcelou Linkovou o feminismu, rovnosti žen a mužů v naší společnosti a rozhodnutí nemít děti...

Postavení žen v české vědě 2013

Vyšla další Monitorovací zpráva mapující zastoupení žen a mužů ve výzkumu. Zpráva má tři části: shrnutí hlavních bodů, grafickou popisnou část a přílohu s časovými řadami v tabulkách...

Pamětní stipendium Martiny Roeselové: výzva

1. výzva k podávání přihlášek vyhlášena! Stipendium je pro studující doktorského studia a postdo(č)ky, které provádějí výzkum na české univerzitě nebo výz. ústavu a zároveň na nich leží primární péče o předškolní dítě/děti.