http://www.genderaveda.cz/gender-veda/vyrocni-setkani/katerina-liskova-sexpertiza-o-vyzkumu-sexuality-a-akademicke-kariere

Gender a věda

 Podporujeme české instituce v oblasti genderové rovnosti ve vědě

pro posílení evropské spolupráce ve výzkumu

Novinky

Mentoring pro vědkyně a vědce 2017: výstava

Mrkněte na tváře účastnic a účastníka loňského mentoringového programu pro začínající vědkyně a vědce!

Do nového běhu programu právě nabíráme nové zájemce a zájemkyně. Hlaste se, máte-li zájem o unikátní podporu vašeho profesního rozvoje, která je zcela zdarma.

Výroční zpráva za rok 2016

Podrobné shrnutí našich aktivit v minulém roce. Publikační činnost, podněty pro veřejnou a státní správu, akce pro veřejnost, konzultační, vzdělávací, poradenská a expertní činnost, členství v poradních orgánech a radách, účast v mezinárodních projektech, ohlasy na naši činnost v médiích a další...

(S)expertíza. O výzkumu sexuality a akademické kariéře

Jak lze zkoumat „lokální“ téma v mezinárodním prostředí? Proč je důležitá mobilita v sociálních vědách? Jak se protínají odborná a sociální relevance tématu s marginalitou, prekarizací a vědeckým úspěchem? Zveme na výroční přednášku se socioložkou Kateřinou Liškovou!

Odběr newsletteru