http://www.genderaveda.cz/vyzva http://www.genderaveda.cz/cena-m-paulove/letosni-rocnik/ http://www.genderaveda.cz/novinky/curt-rice/

Gender a věda

Od 1. 7. 2015 jsme výzkumným oddělením Sociologického ústavu AV ČR.

V souvislosti s tím měníme svůj název na NKC - gender a věda.

Novinky

Videozáznam 4. národní konference o genderu a vědě

Kompletní záznam konference. Přednáška prof. Curta Rice - panelová debata Rovnost a česká věda: Jak na to? a další.

Curt Rice: Jsem šokován zdejším sexismem

Profesor Rice se s námi podělil o své dojmy ze 4. národní konference, jíž byl hostem.

newsletter 6/2016

Červnový newsletter přináší řadu aktualit z oblasti prosazování genderové rovnosti na úrovni institucí VaV. Čekají vás novinky z grantových agentur, reportáž ze 4. národní konference o genderu a vědě, informace k poslednímu vývoji v otázce řetězení pracovních smluv a mnoho dalšího.