http://www.genderaveda.cz/gender-veda/vyrocni-setkani/katerina-liskova-sexpertiza-o-vyzkumu-sexuality-a-akademicke-kariere

Gender a věda

 Podporujeme české instituce v oblasti genderové rovnosti ve vědě

pro posílení evropské spolupráce ve výzkumu

Novinky

Výroční zpráva za rok 2016

Podrobné shrnutí našich aktivit v minulém roce. Publikační činnost, podněty pro veřejnou a státní zprávu, akce pro veřejnost, konzultační, vzdělávací, poradenská a expertní činnost, členství v poradních orgánech a radách, účast v mezinárodních projektech, ohlasy na naši činnost v médiích a další...

(S)expertíza. O výzkumu sexuality a akademické kariéře

Jak lze zkoumat „lokální“ téma v mezinárodním prostředí? Proč je důležitá mobilita v sociálních vědách? Jak se protínají odborná a sociální relevance tématu s marginalitou, prekarizací a vědeckým úspěchem? Zveme na výroční přednášku se socioložkou Kateřinou Liškovou!

Granty, výzkum, rodičovství

CEITEC ve spolupráci s NKC - gender a věda vydal publikaci, která se věnuje otázkám slaďování rodičovství a výzkumné práce (nejen) formou řešení grantů. Je určena jak pro vedoucí pracovníky výzkumných organizací, tak pro samotné vědkyně a vědce. 

Odběr newsletteru