http://www.genderaveda.cz/cena-m-paulove/letosni-rocnik/ http://www.genderaveda.cz/files/postaveni-zen-v-ceske-vede-2015-zlom-final-web.pdf

Gender a věda

 Podporujeme české instituce v oblasti genderové rovnosti ve vědě

pro posílení evropské spolupráce ve výzkumu

Novinky

newsletter 6/2017

V červnovém čísle našeho newsletteru se zaměřujeme na přínos humanitních a společenských věd a především sociologie pro společnost a přírodní a technické vědy v době bouřlivých společenských změn, vypjatých vztahů a prohlubujících se společenských problémů.

Cena Milady Paulové 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s NKC - gender a věda vyhlašuje 9. ročník Ceny Milady Paulové za celoživotní přínos české vědě. Tentokrát bude Cena Milady Paulové udělena vědkyním v oblasti klinické medicíny.

Postavení žen ve vědě. Monitorovací zpráva 2015

 Je už skoro tradicí Monitorovacích zpráv konstatovat další dosažení historického dna, co se zastoupení žen mezi výzkumníky týče, a rok 2015 není výjimkou.

Odběr newsletteru