http://www.genderaveda.cz/vyzva http://www.genderaveda.cz/cena-m-paulove/letosni-rocnik/ http://www.genderaveda.cz/novinky/curt-rice/

Gender a věda

Od 1. 7. 2015 jsme výzkumným oddělením Sociologického ústavu AV ČR.

V souvislosti s tím měníme svůj název na NKC - gender a věda.

Novinky

Seminář na téma ICT v H2020

22. 9. 2016 proběhne seminář pro žadatele/ky výzvy Informační a komunikační technologie v programu Horizont 2020. Na programu bude i téma genderové dimenze ve výzkumu v ICT a zastoupení mužů a žen v projektových týmech.

Videozáznam 4. národní konference o genderu a vědě

Kompletní záznam konference. Přednáška prof. Curta Rice - panelová debata Rovnost a česká věda: Jak na to? a další.

Curt Rice: Jsem šokován zdejším sexismem

Profesor Rice se s námi podělil o své dojmy ze 4. národní konference, jíž byl hostem.