http://www.genderaveda.cz/novinky/mezinarodni-den-zen-ve-vede http://www.genderaveda.cz/gender-veda/jine-akce-krty/krest-knihy-rozhovoru-s-vedkynemi-z-vscht-praha http://www.genderaveda.cz/novinky/zucastnete-se-mentoringu-pro-zacinajici-vedkyne-a-vedce

Gender a věda

Od 1. 7. 2015 jsme výzkumným oddělením Sociologického ústavu AV ČR.

V souvislosti s tím měníme svůj název na NKC - gender a věda.

Novinky

Křest knihy rozhovorů s vědkyněmi z VŠCHT Praha

NKC – gender a věda a VŠCHT Praha srdečně zvou na křest knihy rozhovorů „Hledání dynamické rovnováhy: tři generace výzkumnic na VŠCHT Praha“, která vznikla v rámci společného projektu TRIGGER. 

Zúčastněte se mentoringu pro začínající vědkyně a vědce!

Jste doktorand/ka nebo postdoktorand/ka? Chcete zapracovat na vaší vědecké kariéře? Přihlaste se do našeho mentoringu. Přihlášky přijímáme do 21. 2. 2016.

newsletter 1/2016

Mentoring pro začínající vědkyně a vědce - Gender ve vysokoškolském kurikulu - Rozhovor s Fyzičkou Miladou Glogarovou - Pozvánky a výzvy k účasti