http://www.genderaveda.cz/editathon https://www.youtube.com/watch?v=Yh7N_RgpeB8 http://www.genderaveda.cz/files/postaveni-zen-v-ceske-vede-2013.pdf

Gender a věda

Od 1. 7. 2015 jsme výzkumným oddělením Sociologického ústavu AV ČR.

V souvislosti s tím měníme svůj název na NKC - gender a věda.

Novinky

Seminář: Pedagogické kurikulum z genderové perspektivy

Obsah a metody vzdělávání mohou být (a často jsou) genderově zatíženy. Cílem semináře je identifikovat rizikové oblasti formálního a neformálního kurikula.

newsLetter 9/2015

V zářijovém vydání pro vás máme dvě reportáže z uplynulých akcí, článek shrnující postoje státních institucí k genderové rovnosti ve vědě, rozhovor s vědkyní, která opustila výzkum, a řadu novinek!

Ne vždy jsem věřila, že to, co píšeme, je naprostá pravda.

Marie Muzejní vystudovala přírodní vědy. Výzkumné zkušenosti nabyla během doktorského studia a především v rámci práce na Akademii věd. Po získání titulu Ph.D. absolvovala stáž ve Velké Británii a následně opustila povolání výzkumnice...