gender-veda/181106-tyden-vedy-a-techniky/editathon2016 http://gendervh2020.cz/2139-pracovni-skupina-pro-zmenu/seminar-k-vyzve-rozvoj-kapacit-pro-vyzkum-a-vyvoj-op-vvv http://www.genderaveda.cz/cena-m-paulove/letosni-rocnik/

Gender a věda

 Podporujeme české instituce v oblasti genderové rovnosti ve vědě

pro posílení evropské spolupráce ve výzkumu

Novinky

Edit-a-thon: Posviťme si na (české) vědkyně

Pomozte nám 14. 11. 2016 na workshopu pořádáném v rámci Týdne vědy a techniky zviditelnit vědkyně a stát se novou přispěvatelkou/přispěvatelem Wikipedie!

Co dělat v případě diskriminace na pracovišti

Přinásíme stručné tipy, jak postupovat v případě diskriminace, mobbingu a šikany na pracovišti, a kontakty, na které je vhodné se obrátit pro pomoc.

newsletter 9/2016

Hlavním tématem zářijového newsletteru je seznámení s aktuálními výzkumy a vývojem v oblasti genderové rovnosti ve vysokém školství a výzkumu v zahraničí a reflexe toho, jak si v této oblasti (v mnoha ohledech neslavně) vedeme.