newsLetter

Cílem newsLetteru je oslovit širokou čtenářskou obec se zájmem o dění ve vědě a genderovou tematiku. NewsLetter informuje o kulturně-historických souvislostech postavení žen ve vědě a představuje významné ženy, které podobu vědy v historii pomáhaly formovat a přesto, že byl jejich přínos velmi významný, je povědomí společnosti o jejich vědecké práci zanedbatelné. NewsLetter každý měsíc informuje čtenáře o dění ve světě vědy a výzkumu, o připravovaných akcích NKC, konferencích a grantových a stipendijních nabídkách - to vše z genderového hlediska. Každé číslo NewsLetteru je rozesíláno elektronickou poštou zájemcům a zájemkyním, kteří se o jeho odběr přihlásili. Pokud máte zájem o zasílání NewsLetteru, přihlaste se na adrese newsNKC@soc.cas.cz

Archiv (2015-2012)

 

newsletter 5/2017

V květnovém čísle můžete zpětně nahlédnout do programu letošního filmového festivalu Academia Film Olomouc, můžete se těšit na shrnutí z mezinárodní konference „Structural Change for Gender Equality in Research and Innovation: Contextual Factors“ a zajímavé novinky!

newsletter 4/2017

Dubnový newsletter se věnuje statistice, a to jak z hlediska aktuálních dat o postavení žen ve vědě, tak z perspektivy nedostupnosti některých statistik a problematiky jejich sběru.

newsletter 3/2017: editorial

Rozhovor s Marcelou Linkovou - komentář k výzkumu o publikační aktivitě žen a mužů - report z přednášky o genderu a "významných" dějinách - pozvánky a avíza.

newsletter 2/2017

Únorový newsletter se věnuje 2. Mezinárodnímu dni žen a dívek ve vědě a výroční přednášce NKC - gender a věda. Nechybí ani Novinky s pozvánkami na akce, informacemi o  možnostech financování projektů genderové rovnosti ve VaV či představení nových členek našeho týmu.

newsletter 1/2017

Mentoring pro začínající vědkyně a vědce - Mezinárodní den žen a dívek ve vědě - výroční přednáška a mnoho dalšího.

newsletter 12/2016

Poslední vydání newsletteru v klasické podobě. Shrnutí roku 2016. Rozhovor s Marcelou Linkovou o její hostující profesuře. Pohled na situaci a situovanost genderových studií.

newsletter 11/2016

Listopadový newsletter věnujeme oceněním, která nesou jména dvou významných českých vědkyň, historičky Milady Paulové a hydrochemičky Julie Hamáčkové. Přidáváme reportáž o našem druhém workshopu editování Wikipedie. V novinkách přinášíme informace o inspirujících projektech, které mají za cíl podpořit ženy-badatelky.

newsletter 10/2016

Mentoring pro středoškolačky 2016 - reportáž z Noci vědkyň a vědců - návštěva Geryho Loka - seminář k výzvě Rozvoj kapacit pro VaV - aktuální výzvy a pozvánky.

newsletter 9/2016

Hlavním tématem zářijového newsletteru je seznámení s aktuálními výzkumy a vývojem v oblasti genderové rovnosti ve vysokém školství a výzkumu v zahraničí a reflexe toho, jak si v této oblasti (v mnoha ohledech neslavně) vedeme.

Letní newsletter 2016

Hlavním tématem letního newsletteru je bilancování nad genderovou nevyvážeností pracovních kolektivů v českém primárním a terciárním vzdělávání.

newsletter 6/2016

Červnový newsletter přináší řadu aktualit z oblasti prosazování genderové rovnosti na úrovni institucí VaV. Čekají vás novinky z grantových agentur, reportáž ze 4. národní konference o genderu a vědě, informace k poslednímu vývoji v otázce řetězení pracovních smluv a mnoho dalšího.

newsletter 5/2016

V květnovém čísle našeho newsletteru se vracíme k filmovému festivalu Academia Film Olomouc, přinášíme zprávu ze semináře o politikách genderové rovnosti ve VaV a zveme na 4. národní konferenci o genderu a vědě.

newsletter 4/2016

Dubnový newsletter jsme se rozhodli věnovat mužům, kteří podporují genderovou rovnost ve vědě. V prvním článku se dozvíte o některých z těch, kdo mají tu odvahu zabývat se tématem, jež většina považuje za nevýznamné či uměle vytvořené. Získáte tipy, jak ve svém každodenním jednání podporovat rovnost žen a mužů ve vědě a pro inspiraci si můžete přečíst blog Curta Rice o tom, co skutečně vědkyně zpomaluje v jejich profesním rozvoji. Ohlédneme se také za křtem naší nové publikace o odchodech z české vědy a zasypeme vás pozvánkami na naše nadcházející akce a dalšími novinkami z oblasti gender a věda.

newsletter 3/2016

V březnovém čísle si připomínáme Mezinárodní den žen, a to pohledem na to, jak se tento svátek s více než stoletou tradicí pojí s tématem genderu ve vědě a proč jej i po více než sto letech slavit. Přinášíme i shrnutí kauzy o Feministické společnosti Univerzity Karlovy, která z rozhodnutí rektora již nesmí v názvu používat zkratku UK. K hlavnímu tématu se vztahuje i článek Hany Tenglerové o březnu – měsíci žen v historii. Hana Víznerová představuje v rámci rubriky Změna na pokračování genderově citlivou komunikaci jako nástroj proměny kultury akademického pracoviště. Ani tentokrát nepřehlédněte velmi bohatou rubriku aktualit.

newsletter 2/2016

Představení knihy Hledání dynamické rovnováhy: tři generace výzkumnic na VŠCHT Praha, reportáž ze slavnostního křtu knihy, ohlédnutí za Mezinárodním rokem žen ve vědě, zpráva ze semináře TA ČR a novinky z oblasti genderové rovnosti ve vědě.

newsletter 1/2016

Mentoring pro začínající vědkyně a vědce - Gender ve vysokoškolském kurikulu - Rozhovor s Fyzičkou Miladou Glogarovou - Pozvánky a výzvy k účasti

Odběr newsletteru