Úvodní stránka >

Kdo jsme >

Co děláme >

>

2013: Noc vědkyň a vědců: na pra(c)hu smogové sezóny

2013: Noc vědkyň a vědců: na pra(c)hu smogové sezóny Vytisknout stránku

27. 9. 2013 proběhla v kavárně Krásný ztráty devátá Noc vědkyň a vědců. V návaznosti na stoleté výročí narození legendy české a světové farmakologie a toxikologie profesorky Heleny Raškové a na vyhlášení roku 2013 Evropským rokem ovzduší jsme si kladli otázku, jaké dopady má znečištěné ovzduší na lidské zdraví, jak s tímto věděním zacházíme, jak je veřejnosti ze strany vědy komunikováno a co se s ním vlastně ve veřejném prostoru děje. Na téma znečištění ovzduší se podíváme z perspektivy medicíny, ekonomie, sociologie a dalších vědních disciplín.

Účast v diskusi přijali:

Alena Bartoňová, Norský institut pro výzkum ovzduší
RNDr. Alena Bartoňová, Ph.D. se zabývá vztahem mezi zdravím a životním prostředím, tvorbou komplexních mezioborových analýz a podkladů pro politiky, hodnocením vlivu znečištěného životního ovzduší na zdraví a rolí vědy ve společnosti.

Markéta Braun Kohlová, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy
Mgr. Markéta Braun Kohlová, Ph.D. se věnuje environmentální ekonomii, konkrétně oceňování dopadů životního prostředí na zdraví dospělých a dětí a výzkumu dopravního chování.

Jan Skalík, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Zelený kruh
Mgr. Jan Skalík je humanitní environmentalistia a sociolog. Oblastí jeho zájmu je mimo jiné analýza politických procesů a diskusí kolem vzniku nového zákona o ovzduší.

Radim Šrám, Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.
prof. MUDr. Radim Šrám, CSc. se zabývá výzkumem genetického poškození, které je způsobené toxickými a karcinogenními látkami v ovzduší.

Moderace večera: Karel Čada, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Reportáž z akce v Newsletteru 10/2013
Pozvánka v PDF 

Odběr newsletteru