Úvodní stránka >

Novinky >

Letní newsletter 2016

Letní newsletter 2016 Vytisknout stránku

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

hlavní článek letního dvouměsíčního newsletteru je věnován bilancování nad genderovou nevyvážeností pracovních kolektivů v českém primárním a terciárním vzdělávání. Nina Fárová vás oklikou přes feminizované základní školství a neutuchající potřebu vyššího zastoupení mužů v něm vezme do maskulinizovaného prostředí vysokých škol, kde je situace často opačná a vede k velmi odlišným důsledkům (především pro ženy). Dále si představíme další z tipů, jak vytvářet férové pracoviště ve vědě a výzkumu, na který naváže Hana Víznerová svým článkem v rubrice Změna na pokračování. V něm nás seznámí s inspirativními příklady ze zahraničí pro instituce a osoby v rozhodovacích pozicích jak se zbavit vlastních předsudků. V Aktualitách se dočtete o připravované výzvě Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a pozveme vás na seminář Technologického centra AV ČR nebo na námi pořádanou Noc vědců a vědkyň. Naleznete zde také odkaz na kompletní videozáznam 4. národní konference o genderu a vědě nebo si můžete přečíst dojmy z konference hlavního řečníka profesora Curta Rice. Zároveň se dozvíte i novinky o rozšiřování sítě podporovatelek a podporovatelů našich aktivit. Na závěr přidáváme rubriku Média o nás, kde se dozvíte o nejzajímavějších mediálních výstupech našeho týmu.

 

Inspirativní čtení vám za tým NKC – gender a věda přeje

Nina Fárová

OBSAH:

  • Aktuality

 

Newsletter 7-8/2016 v PDF.

Publikováno 31. 8. 2016

Odběr newsletteru