Úvodní stránka >

Novinky >

Cena Julie Hamáčkové

Cena Julie Hamáčkové Vytisknout stránku

Kateřina Grecová

16. listopadu 2016 proběhl na VŠCHT Praha již druhý ročník soutěže Cena Julie Hamáčkové v kategorii studentských vědeckých prací. Do soutěže se mohou hlásit studující (jednotlivci či týmy) se svojí vědeckou prací, která vybraný předmět analyzuje prostřednictvím kategorie genderu a/nebo pohlaví.

Ve srovnání s loňským pilotním ročníkem jsme letos zaznamenali posun, a to nejen v genderové vyváženosti přihlášených soutěžících, ale i v kvalitě soutěžních prací. V průběhu přípravy na soutěž měli studující možnost genderovou dimenzi ve svém výzkumném projektu konzultovat a mohli se účastnit workshopů, které se této problematice věnovaly. Novinkou bylo také složení hodnotící komise, v níž pod vedením Bohumila Kratochvíla, profesora VŠCHT, zasedli také externisté Marcela Linková z NKC – gender a věda a Marcel Kraus z Technologické agentury ČR.

Tematicky byly práce rozmanité – od zkoumání působení některých látek (zejména v doplňcích stravy) na mužský a ženský organismus, přes rozdílný průběh nemocí (černý kašel, listerióza) u mužské a ženské populace, po nové syntetické drogy. Pro hodnotící komisi nebylo vůbec jednoduché vybrat nejlepší práci. Nakonec byly jako vítězné zvoleny hned tři nejlepší práce autorek Simony Lencové, Lucie Černé a Sabiny Kučerové (viz foto).

Práce Sabiny Kučerové například zkoumala, jaké nelegální omamné a psychoaktivní látky, i přes poskytovanou léčbu, užívají klienti a klientky Substitučního centra Plzeň. Z analýzy vyplynulo, že ženy mají větší problém s udržením dlouhodobé abstinence než muži a že k porušování abstinence nejvíce inklinují osoby ve věku 26-36 let. Klientky porušování abstinence nejčastěji přisuzují rodinným problémům. Lucie Černá zase zkoumala vliv selenu a vitamínu E na plodnost a třetí vítězka, Simona Lencová, se věnovala změnám pohlavních charakteristik ryb vlivem působení androgenního anabolického steroidu, metyltestosteronu. Vítězky obdržely finanční odměnu ve výši 10.000 Kč, a bez odměny za účast neodešli ani ostatní soutěžící.

 

Publikováno 29.11.2016 v newsletteru 11/2016 (PDF, web).

Odběr newsletteru