Co je to mentoring


Základní principy mentoringu

Mentoring je proces, skrze nějž se dostává mladším a méně zkušeným lidem (tzv. mentees) podpory, rad a přátelství od zkušenějších mentorů a mentorek, které jim má umožnit nastartovat kariéru a uspět v pracovním životě nebo ve studiu.

Jde o velice efektivní a v zahraničí často využívaný nástroj podpory a rozvoje lidského potenciálu, a to jak v akademické oblasti (na školách, ve vědě a výzkumu), tak i v komerční sféře.

Mentoringové programy mohou nabývat mnoha různých podob

Některé programy sázejí na dlouhodobou individuální spolupráci mezi jedním mentorem/mentorkou a jednou/jedním mentee/m, jiné jsou skupinové a kladou větší důraz na vzájemnou podporu mezi „vrstevníky“, některé probíhají jen v rámci jedné instituce, jiné naopak propojují osoby z různých pracovišť a škol. Konkrétní formáty se odvíjí od záměru organizátorských institucí a cílových skupin programů. Programy se zaměřují jak na profesní rozvoj a kariérní růst zaměstnanců a zaměstnankyň, tak na úspěšné studium studujících vysokých, středních i základních škol.

Základem úspěšného mentoringu je vlastní iniciativa a aktivita mentees

Ačkoli konkrétní náplň jednotlivých setkávání závisí na domluvě mentees s jejich mentorkou či mentorem, mentees musí sami projevovat zájem a iniciativu. V opačném případě mohou být nakonec z mentoringu zklamaní, neboť nebude probíhat podle jejich představ a potřeb. Na začátku každého mentoringu je proto důležité, aby si mentoringová dvojice ujasnila vzájemná očekávání a stanovila průběh a cíle mentoringu.