CO JE TO MENTORING


Základní principy mentoringu

Mentoring je proces, skrze nějž se dostává mladším a méně zkušeným lidem (tzv. mentees) podpory, rad a přátelství, které jim má umožnit nastartovat kariéru a uspět v pracovním životě nebo ve studiu.

Jde o velice efektivní a v zahraničí často využívaný nástroj podpory a rozvoje lidského potenciálu, a to jak v akademické oblasti (na školách, ve vědě a výzkumu), tak i v komerční sféře a byznysu.

Mentoring může nabývat mnoha různých podob. Vedle mentoringu zaměřeného na zaměstnance/kyně a jejich potenciální rozvoj a kariérní růst se mentoringové projekty soustřeďují především na studující na středních a vysokých školách a doktorandy/ky. Výjimkou nejsou ani programy zaměřené na žáky základních škol.

Základem úspěšného mentoringu je vlastní iniciativa a aktivita mentees, jejich chuť a snaha poznávat nové věci. Ačkoli konkrétní náplň jednotlivých setkávání závisí především na mentorovi či mentorce, jakožto na těch zkušenějších, mentees musí sami projevovat zájem o nové informace a ukazovat tak svému mentorovi či mentorce, jakým směrem by se jejich setkávání měla ubírat. V opačném případě, když jsou mentees pasivní, mohou být nakonec z mentoringu (zbytečně) zklamaní, neboť nemusí dostávat takové informace a rady, jaké by si přáli a potřebovali. Na začátku každého mentoringu je proto důležité ujasnit si v rámci mentoringové dvojice či skupiny (na jednoho mentorka/ku může připadat více mentees) vzájemná očekávání a podle nich nastavit podobu spolupráce.