Úvodní stránka >

3. národní konference o genderu a vědě

3. národní konference o genderu a vědě Vytisknout stránku

Jak na vědu? Férově!

3. národní konference o genderu a vědě: role státu a výzkumných institucí
 

Kdy? 22. 10. 2014
Kde? Hlavní budova Akademie věd ČR, Národní 3, 110 00 Praha 1.

 

  • Profesní rozvoj
  • Zastoupení žen na vedoucích pozicích
  • Genderové aspekty vzniku vědeckého poznání
  • Ocenění české vědkyně v oboru stavební inženýrství za rok 2014

:: Tisková zpráva z konference k přečtení zde.
:: Prezentace Londy Schiebinger ke stažení zde.

Záštitu nad konferencí přijala veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., místopředseda pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, a předseda Akademie věd ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.

Součástí konference byl odborný diskusní panel Legislativní a institucionální zabezpečení genderové rovnosti ve vědě. Cílem diskuse, které se zúčastnili přední představitelé odpovědných státních a veřejných výzkumných a vysokoškolských institucí, bylo zamyšlení se nad zajištěním legislativního a institucionálního zabezpečení genderové rovnosti, včetně vytvoření národní strategie prosazování genderové rovnosti ve výzkumu a ustavení odpovědných orgánů státní správy.

Odpoledne proběhl expertní panel na téma genderové rovnováhy ve vedoucích pozicích výzkumu.

Přednášku Gendered Innovations in Science, Health & Medicine, Engineering, and Environment přednesla světová odbornice, prof. Londa Schiebinger ze Stanfordovy univerzity. Expertka na téma genderové inovace, vysvětlila, proč je zahrnutí genderové dimenze do vědy důležité a jakým způsobem vědu zkvalitňuje. 

Konferenci jsme také využily jako příležitost pro předání Ceny Milady Paulové za rok 2014. Letošní laurátkou se stala prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., FEng, a to v oboru stavebního inženýrství a architektury. Více o ceně a laurátce zde


Panelů se dle abecedy účastnili:  

PhDr. Pavel Baran, CSc., místopředseda Akademie věd ČR, člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Ing. Rut Bízková, předsedkyně, Technologická agentura ČR
doc. Mirjam Friedová, Ph.D., děkanka, FF UK
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., FEng.
PhDr. Lukáš Levák, ředitel, Odbor výzkumu a vývoje MŠMT
Mgr. Arnošt Marks, Ph.D., náměstek místopředsedy vlády, ředitel Sekce pro vědu, výzkum a inovace, Úřad vlády ČR
prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., předseda, Grantová agentura ČR
Ing. Petr Pavlík, Ph.D., katedra genderových studií FHS UK
doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc., prorektor pro strategie a rozvoj VŠCHT 
prof. Jana Roithová, Ph.D., vedoucí, Katedra organické chemie PřF UK
prof. Londa Schiebinger, Stanfordova univerzita
prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., FCMA, senátorka,1. místopředsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., veřejná ochránkyně práv
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, předseda, Česká konference rektorů

Hashtag konference: #Konference2014

Národní kontaktní centrum – ženy a věda pořádá národní konference o ženách a vědě periodicky s cílem budovat veřejnou a politickou diskusi o prosazování genderové rovnosti v české vědě, výzkumu a vývoji. Letošní konference navazuje na předchozí konference z let 2011 a 2005 nazvané Genderová rovnost jako sociální inovace: Rovné příležitosti v měnícím se vědeckém prostředí a Cesty labyrintem: proč je stále tak málo žen ve vědě? Na našich webových stránkách jsou dostupné závěry a doporučení jednotlivých konferencí.

Odběr newsletteru