http://www.gendervh2020.cz/novinky/mezinarodni-konference-ke-strukturalni-zmene-v-praze

Gender a věda

 Podporujeme české instituce v oblasti genderové rovnosti ve vědě

pro posílení evropské spolupráce ve výzkumu

Novinky

Martě Vohlídalové vyšel článek v EERJ

Právě vyšel článek v European Educational Research Journal o akademických párech, rodičovství a profesních drahách vědky, jehož autorka je člneka týmu NKC - gender a věda Marta Vohlídalová.

Členství v síti RINGS

NKC - gender a věda je členem International Research Association of Institutions of Advanced Gender Studies, RINGS od roku 2014. Síť si klade za cíl propojit výzkumné instituce, které se zabývají genderovými studii, feministickým výzkumem a studii žen na globální úrovni. RINGS stále přijímá nové členské instituce! Podrobnosti v letáku.

NKC - gender a věda povede konsorcium projektu Horizontu 2020

18. května 2017 jsme zahájili nový projekt v rámci 8. rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020. Cílem projektu GENDERACTION je vytvořit síť národních center na podporu genderové rovnosti ve vědě v Evropském výzkumném prostoru.

Odběr newsletteru