http://www.genderaveda.cz/gender-veda/181107-noc-vedcu-a-vedkyn/2016-sekuritizace http://www.genderaveda.cz/cena-m-paulove/letosni-rocnik/ http://www.genderaveda.cz/novinky/curt-rice/ http://www.genderaveda.cz/files/zmena-trasy-new.pdf

Gender a věda

 Podporujeme české instituce v oblasti genderové rovnosti ve vědě

pro posílení evropské spolupráce ve výzkumu

Novinky

Noc vědkyň a vědců 2016

Přijďte s námi diskutovat 30. září 2016 o tom, jaký pohled na role žen a mužů ve společnosti nám nabízí diskuze o bezpečnosti, jakou roli hraje fakt, že bezpečnostní politiku i její provádění mají v rukou převážně muži a jaké typy maskulinity podporují výroky našich politiků.

Semináře k genderové dimenzi ve výzkumu

5. a 6. října 2016 proběhnou semináře zaměřené na otázku, jak začlenit do výzkumu a potenciálně výzkumných projektů (např. v Horizontu 2020) analýzu na základě genderu a pohlaví. Zbývají poslední místa!

Letní newsletter 2016

Hlavním tématem letního newsletteru je bilancování nad genderovou nevyvážeností pracovních kolektivů v českém primárním a terciálním vzdělávání.