Úvodní stránka >

Naše akce >

Týden vědy a techniky >

2014: Do penze bez vděku: důchody žen v České republice

2014: Do penze bez vděku: důchody žen v České republice Vytisknout stránku

Do penze bez vděku: 
důchody žen v České republice

Veřejná přednáška a diskuze / Týden vědy a techniky 
 

:: Datum a čas konání: 12. 11. 2014
:: Místo konání: Americké centrum Praha, Tržiště 13, Praha 1
:: Facebook stránka akce zde 
:: Akce na webu Týdne vědy a techniky zde

 

 

VIDEOZÁZNAM z diskuze naleznete na našem kanálu YouTube.

Současný důchodový systém byl původně vystavěn podle modelu mužské pracovní dráhy – nepřerušované pracovní aktivity od ukončení přípravy na povolání až do důchodového věku. Zpravidla se jednalo o práci pro jednoho zaměstnavatele se vzestupnou pracovní dráhou a se zvyšujícími se příjmy v průběhu let. Ženské pracovní dráhy jsou však jiné. Ženy mnohem častěji přerušují pracovní aktivitu z důvodu péče o děti, případně o další závislé osoby. Ženy také o něco častěji zažívají období nezaměstnanosti, případně pracují v různých nestandardních režimech, které jim nezakládají nárok na důchod. Častěji nežli muži pracují na částečný úvazek. Své pracovní dráhy přizpůsobují reálné i očekávané povinnosti primárního pečovatelství.

Tyto rozdílné pracovní dráhy žen a mužů vedou k rozdílným důchodovým podmínkám, které navíc prohlubují genderové nerovnosti ve společnosti. Jinak řečeno, užší navázání důchodů na příjmy z placeného zaměstnání vede k upozadění významu neplacené práce, kterou odvádějí ve většině případů zejména ženy, a k reprodukci znevýhodnění v důchodovém systému. Důležitým hlediskem v oblasti důchodů je také skutečnost, že se pohybujeme velice těsně kolem hranice chudoby. Jakékoliv snižování důchodů by tak zejména v případě nejnižších důchodů (jejichž příjemkyněmi jsou zejména ženy) znamenalo pád těchto lidí do chudoby.

Leží skutečně řešení těchto otázek na důchodovém systému? Jak s problémem souvisí nastavení politiky sociální, rodinné či politiky zaměstnanosti? Vyřeší situaci potenciální reforma, která spočívá v rozdělení penze mezi manžele?


Autorem fotek je Michal Hložek.

Diskuze se účastnili (dle abecedy):

Mgr. Radka Dudová, Ph.D.
Sociologický ústav AV ČR
 

Vystudovala sociologii na FF UK a na Université Paris 5 – René Descartes v Paříži. V roce 2007 získala titul Ph.D. za dizertaci Otcovství po rozchodu rodičovského páru. Od září 2001 působí v Sociologickém ústavu AV ČR. V letech 2008 až 2010 pracovala jako postdoktorandka v Department of Political Science na univerzitě v Leidenu v Nizozemí. Zde se v rámci projektu FEMCIT (6th EU Framework) věnovala tématu ženského těla a výzkumu toho, jak bylo v Československu (České republice) v průběhu minulého století zacházeno s právem žen na tělesnou integritu a sebeurčení. Konkrétně se zaměřila na analýzu politik, diskurzů a institucí, které od 50. let 20. století v ČR regulovaly problematiku interrupce a prostituce. Nyní se zabývá tématem stárnutí, péčí o seniory a genderovými souvislostmi důchodových systémů. Zastupuje také Českou ženskou lobby na jednáních Odborné komise pro důchodovou reformu.

Mgr. Linda Sokačová 
Alternativa 50+, o. p. s.
 

Vystudovala sociologii na Fakultě sociálních věd UK, kde se věnovala genderovým koncepcím, sociálním hnutím a sociologické teorii a výzkumu. Odborně se zaměřuje na rodinnou politiku, diskriminaci ve společnosti a rovné příležitosti. V letech 2000 - 2011 pracovala v neziskové organizaci Gender Studies (od roku 2007 jako ředitelka). Zabývá se zpracováním výzkumů a analýz. V poslední době pracovala např. na výzkumu přístupu Romů a migrantů z postsovětských zemí ke zdravotní péči v ČR pro European Agency for Fundamentals Rights, na výzkumu migračních trendů v regionu Šluknovska pro Agenturu pro sociální začleňování v romských lokalitách. V Poradně pro občanství, občanská a lidská práva se věnovala výzkumu postavení dlouhodobě usazených migrantů a migrantek v ČR. Mimo jiné se zabývá tématem sociálního bydlení a působí jako poradkyně ministryně práce a sociálních věcí ČR, Michaely Marksové. V současné době působí jako ředitelka v obecně prospěšné společnosti Alternativa 50+, která se zabývá věkovou diskriminací a diverzitou a mezigenerační solidaritou.
 

doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.    
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů
 

Vystudovala VŠE v Praze a doktorát získala v roce 2006 za dizertaci Politické aspekty globalizace. Přednáší na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze, je vedoucí katedry politických, společenských věd a ekonomie. Zaměřuje se na mezinárodní ekonomické vztahy, různé aspekty globalizace, měnové otázky, energetickou bezpečnost a obecně souvislosti mezi ekonomikou a politikou. V roce 2010 vyšla její první monografie Globalizace a krize. Je koordinátorkou občanské iniciativy Alternativa Zdola, která si klade za cíl podporu komunitního hnutí v ČR. Od roku 2012 je také jednou z mluvčích Spojenectví práce a solidarity. 

prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. 
Vysoká škola finanční a správní
 

Rozvinul výuku pojištění na VŠE, pracoval v Prognostickém ústavu ČSAV, po revoluci byl mj. náměstkem ministra hospodářství ČSFR, profesorem na VŠE a na HF TUL a letech 1998 – 2007 byl generálním ředitelem životní pojišťovny Wüstenrot. Od roku 2007 je profesorem na Vysoké škole finanční a správní; vyučuje zejména sociální politiku. Je členem Odborné komise pro důchodovou reformu.

Mgr. Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí, se z akce dne 12. 11. omluvila kvůli jiným pracovním povinostem. 

Kontakt: Mgr. Simona Pecková, simona.peckova@soc.cas.cz
Zdroje fotek: J. Vostatek, I. Švihlíková, L. Sokačová.

Odběr newsletteru