Úvodní stránka >

Cena M. Paulové >

Letošní ročník

Cena Milady Paulové: 2015 Vytisknout stránku

Cena Milady Paulové 2015


1. 12. 2015 obdržela v Senátu ČR z rukou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové Cenu Milady Paulové fyzička dr. Alice Valkárová.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR vyhlásilo v roce 2015 již sedmou výzvu k podávání nominací na Cenu Milady Paulové. Cena Milady Paulové byla v roce 2015 udělena v oblasti výzkumu o fyzice (resp. astronomie, výzkumu o vesmíru, fyzice, optice a dalších příbuzných oborech), a to s cílem připomenout vynikající osobnost české fyziky, profesorku Adélu Kochanovskou (1907 – 1985), od jejíhož úmrtí letos uběhne 30 let,[1] i převratnou dizertační práci astronomky Cecilie Payne-Gaposchkin (1900 – 1979), která před 90 lety rozporovala dobové přesvědčení, že hvězdy jsou složeny z těžkých kovů, a dokázala, že jsou tvořeny z vodíku a hélia.[2] Rok 2015 byl v neposlední řadě organizací UNESCO vyhlášen rokem světla a technologií založených na světlech[3] a z ČR bude tento rok možné pozorovat řadu významných astronomických jevů.[4]

Prostřednictvím ceny, která nese jméno historičky, jež jako první žena získala právo přednášet na české univerzitě (v roce 1925) a stala se také první profesorkou na našem území (1939), Milady Paulové, MŠMT oceňuje vědeckou práci významných českých badatelek a nabízí inspiraci začínajícím vědkyním a studujícím, které vědeckou dráhu zvažují. V přírodních vědách vzrostlo zastoupení žen mezi studujícími doktorského studia od roku 2001 o 8,1 procentního bodu na 47,3 % (mezi absolventy dokonce o 11,9 procentního bodu), zastoupení žen mezi výzkumníky v přírodních vědách ovšem stagnuje. V roce 2013 ženy představovaly jen 27,4 % výzkumníků (tj. o 2,8 procentního bodu méně než v roce 2001). MŠMT si proto prostřednictvím Ceny Milady Paulové v roce 2015 klade za cíl vyzdvihnout úsilí a práci žen právě v této oblasti.

 

Fotografie z předávání cen Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy (zdroj: MŠMT):

 

Nominovány dále byly a nominaci přijaly (dle abecedy):

 

prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc., Přírodovědecká fakulta J.E. Purkyně v Ústí nad Labem


Zabývá se fyzikou a chemií materiálů. V poslední době se specializuje především na vývoj nových nanomateriálů využitelných v ochraně životního prostředí a v biomedicínských aplikacích.

 

prom. fyz. Milada Glogarová, CSc., Fyzikální ústav Akademie věd


Zabývá se výzkumem (fotonických) kapalných krystalů. Kapalné krystaly jsou podstatnou součástí displejů v mobilních telefonech, tabletech, monitorech počítačů, televizních obrazovkách a další technice. Fotonické kapalné krystaly pak najdeme v laserech, světlovodech a dalších optických zařízeních.

 

prof. Ing. Helena Jelínková, DrSc., Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT


Zabývá se návrhem, konstrukcí a realizací laserových systémů. Hlavní uplatnění nachází její výzkum v oblasti medicíny.

 

Ing. Ilona Müllerová, DrSc., Ústav přístrojové techniky AV ČR


Zabývá se tematikou elektronové mikroskopie. Stála u vzniku návrhu a vývoje inovace rastrovacího elektronového mikroskopu, který se dnes na celém světě používá k zobrazení a analýze objemových vzorků s možností rozlišení detailu jednoho nanometru.

 

 

prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Zkoumá vliv procesů, probíhajících na slunci, na děje v okolí Země, jako je například polární záře nebo některé rušivé efekty způsobené výrony sluneční hmoty (např. výpadky elektrických nebo komunikačních sítí, poruchy plynových vedení).

 

prof. RNDr. Marie Urbanová, CSc., Fakulta chemicko-inženýrská, VŠCHT

Zabývá se biofyzikálním studiem molekul, zejména těch, které mají biologický význam. Výsledky takového bádání nacházejí uplatnění zejména v lékařství.

 

RNDr. Alice Valkárová, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Laureátka Ceny Milady Paulové 2015

Věnuje se částicové fyzice, konkrétně studiu procesů difrakce v elektron-protonových interakcích. Její výzkum poskytuje informace o tom, jaké procesy při srážkách částic probíhají, a zprostředkovaně i znalosti o složení hmoty jako takové.

Ohlasy v médiích:

13. 1. 2016, Vlasta: Jsi dobrá, ale jsi holka, takže máš smůlu, s. 20-21.

11. 1. 2016, Prague Post: Alice Valkárová: Czech Woman of Physics

3. 12. 2015, novinky.cz: Ministerstvo školství udělilo ocenění za vědu a výzkum

30. 11. 2015 matfyz.cz: Alice Valkárová převezme Cenu Milady Paulové

19. 10. 2015 ČT: Sama doma Rozhovor s vítězkou Ceny Milady Paulové Alicí Valkárovou zač. 55min.

 

 

ROZHOVORY S NOMINOVANÝMI >>>

 

V porotě zasedli (dle abecedy):

RNDr. Petra Adamová, PhD., Geofyzikální ústav AV ČR
Ing. Lucie Augustovičová, Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta UK
Ing. Dana Drábová, Ph.D., dr. h. c., Státní úřad pro jadernou bezpečnost, předsedkyně poroty
RNDr. Janurová Eva, Ph.D., Hornicko-geologická fakulta Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Ing. Michaela Kozlová, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR
Mgr. Martina Miková, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
RNDr. Hana Lísalová (Vaisocherová), Ph.D., Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
Prof. RNDr. Ivo Kraus, DrSc., FEng., dr. h. c., Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT
prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c., Ústav fyziky materiálů AV ČR
doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
prof. Ing. Ivan Wilhelm, Csc., MŠMT

Cena Milady Paulové je spojena s udělením finanční odměny v hodnotě 150 000,- Kč. Cena Milady Paulové bude slavnostně udělena ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřinou Valachovou, Ph.D. ve čtvrtek 12. listopadu 2015 v Lichtenštejnském paláci v Praze.

Statut Ceny Milady Paulové
Nařízení
vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

  • Propagace a minulé ročníky:

VIDEO: Cena Milady Paulové
Cena Milady Paulové 2009-2014
(brožurka představující nominované a laureátky ceny)
Informace o předešlých ročnících >>>

 

Organizační zajištění ceny zabezpečuje ve spolupráci s MŠMT Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR.

 

                                   

 


[1] Adéla Kochanovská (1907 – 1985) vystudovla na Přírodovědecké fakultě UK, pracovala jako vedoucí pracovnicí oddělení rentgenové mikrostrukturální analýzy Fyzikálního výzkumu Škodových závodů v Praze (po roce 1945 Ústav fyziky pevných látek ČSAV). V letech 1968-1980 působila na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze a stala se vůbec první ženou, která na ČVUT získala profesuru. Zdroj: http://www.cvut.cz/pracoviste/odbor-vnejsich-vztahu/stranky/tiskove-zpravy-2007/brezen-2007/sto-let-od-narozeni-prvni-profesorky-cvut, http://www.quido.cz/osobnosti/kochanovska.html,
http://nemejc.wz.cz/osobnosti_rodu.html.
[2]
Cecilia Payne-Gaposchkin (1900 – 1979): http://en.wikipedia.org/wiki/Cecilia_Payne-Gaposchkin.
[3]
Rok světla: http://www.roksvetla.cz/, http://www.light2015.org/Home.html.
[4]
V České republice tento rok v březnu zažijeme na dlouhou dobu poslední částečné zatmění Slunce, které bude viditelné z našeho území, v září budeme svědky/němi úplného zatmění Měsíce. Rok 2015 také nabídne vynikající podmínky pro pozorování planet Jupiter a Saturn. Zdroj: http://www.astro.cz/.