Úvodní stránka >

Cena M. Paulové >

Letošní ročník

Cena Milady Paulové 2017 Vytisknout stránku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. vyhlašuje 9. ročník soutěže o Cenu Milady Paulové pro vědkyni za celoživotní přínos vědě. Cena Milady Paulové za rok 2017 bude udělena v oblasti klinické medicíny.1

 
Prostřednictvím Ceny, která nese jméno historičky, jež jako první žena získala právo přednášet na české univerzitě (1925) a stala se také první profesorkou na našem území (1939), MŠMT oceňuje vědeckou práci významných českých badatelek a nabízí inspiraci začínajícím vědkyním a studujícím, které vědeckou dráhu zvažují.

Letošní Cena Milady Paulové si klade za cíl ocenit a poukázat na práci badatelek v oblasti klinické medicíny, která má hluboký význam a dopad na zdraví jednotlivců a celé naší společnosti a současně je spojena s přímým kontaktem s pacienty.

V roce 2017 tomu bude 120 let od doby, kdy česká lékařská fakulta umožnila navštěvovat přednášky své budoucí první absolventce Anně Hozákové (1875-1940) a následně ji před 115 lety udělila titul.V tomto roce se také dovrší 70. výročí udělení Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu, kterou získala jako první žena pražská rodačka Gerty Cori (1896-1957).3

Nominace přijímáme do 19. září 2017. Cena Milady Paulové je spojena s odměnou 150.000,- Kč.

 

Formulář nominace (ke stažení v doc, fakultativní)

CMP_2017_vyhlášení soutěže.pdf
CMP_2017_pravidla soutěže.pdf
Narizeni vlady.pdf
STATUT CENY MILADY PAULOVE.pdf

Předchozí ročníky

O Ceně Milady Paulové

 

Cenu Milady Paulové organizačně zajišťuje NKC - gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Kontakt NKC - gender a věda:
Mgr. et Mgr. Hana Tenglerová
NKC - gender a věda
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Jilská 1
110 00 Praha 1
E-mail: hana.tenglerova@soc.cas.cz
Tel: 210 310 322
Web: http://www.genderaveda.cz

Kontakt MŠMT:
Mgr. Jiřina Fryčová
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor výzkumu a vývoje
Karmelitská 5
118 12 Praha 1
E-mail: jirina.frycova@msmt.cz
Tel: 234 812 853
Web: http://www.msmt.cz

 

 

 


1) Klinická medicína je oblast medicíny, která se zabývá především praxí a studiem medicíny, tedy podstatou je přímé vyšetření pacienta, čímž se tato oblast odlišuje od jiných vědních oborů, které se více zaměřují na teoretické poznatky a základy lékařské vědy. V klinické medicíně lékaři posuzují pacienty za účelem diagnostiky, léčby a prevence onemocnění. 

2) http://albina.ff.cuni.cz/index.php/Anna_Honz%C3%A1kov%C3%A1

3) http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1947/cori-gt-facts.html

 

 

Odběr newsletteru