Úvodní stránka >

Cena M. Paulové >

O ceně M. Paulové

O ceně Milady Paulové Vytisknout stránku

 

Cena Milady Paulové byla ustavena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v roce 2009 a je každoročně udílena ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Smyslem udílení Ceny je veřejně a také formou finančního daru ocenit vědeckou práci významných českých badatelek, podpořit ženy ve vědě a inspirovat začínající vědkyně nebo studující, které vědeckou dráhu zvažují. Cena je určena významným vědeckým osobnostem za jejich přínos rozvoji oboru, včetně pedagogické činnosti, vedení diplomových a disertačních prací, ale také za spolupráci s občanskými organizacemi nebo průmyslovou sférou. Je určena vědkyním, které se angažují v akademické, občanské nebo soukromé sféře. Cena je každý rok udělována v jiném oboru.

 

Odkazy:

 

Kdo byla profesorka Milada Paulová?

„Neb je dodnes mým naprostým přesvědčením, že i žena, má-li žít vědou a pro vědu, musí mít k tomu stejné podmínky jako muž.“

Profesorka Milada Paulová byla výraznou osobností české vědy 20. století a patřila mezi přední československé historiky a byzantology. Byla teprve 75. ženou, která získala doktorát na Karlo- Ferdinandově univerzitě v Praze v roce 1918, jako první ženě jí bylo umožněno přednášet na univerzitě (od roku 1925), jako první žena byla zvolena mimořádnou členkou Královské české společnosti nauk (1929) a České akademie věd a umění (1946) a byla současně vůbec první ženou na našem území, která byla jmenována nejprve mimořádnou (1935) a později také řádnou profesorkou. Stalo se tak v roce 1945 se zpětnou účinností k roku 1939.

Profesorka Milada Paulová byla přední expertkou na dějiny jižních Slovanů, především na středověké dějiny jihovýchodní Evropy a byzantologii. Zabývala se také novodobými dějinami, konkrétně odbojem na Balkáně a na území pozdějšího Československa za první světové války. Práce v této oblasti ji přinesly značné mezinárodní renomé. Byla autorkou mnoha publikací a další významná zahraniční díla sama do češtiny přeložila. Více než 35 let přednášela, mimo jiné i v cizině, a vychovala celé generace nových historiček a historiků. Absolvovala řadu zahraničních přednáškových cest i terénní výzkum na Balkáně, kde sbírala materiál pomocí tehdy ne příliš užívané orální historie. Získala také mezinárodní věhlas jako editorka vědeckého časopisu Byzantino-Slavica, v němž za jejího působení publikovali nejvýznamnější byzantologové celého světa. Profesorka Milada Paulová zemřela v roce 1970.

Více o této osobnosti: Střípky života profesorky Milady Paulové

Odběr newsletteru