Úvodní stránka >

4. národní konference o genderu a vědě

4. národní konference o genderu a vědě Vytisknout stránku

 Moje instituce, moje odpovědnost

4. národní konference o genderu a vědě

VIDEOZÁZNAM


22. června 2016 od 9.00 do 15.00 hod. se v Hlavním sále Valdštejnského paláce a přilehlých prostorách uskutečnila 4. národní konference o genderu a vědě. Konferenci uspořádal Výbor pro vzdělávání, vědu a kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR a NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Záštitu nad konferencí převzali: Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a prof. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c., předseda Akademie věd ČR.

Konference se zaměřila na to, jak podpořit genderovou rovnost a profesní růst vědkyň konkrétními kroky na straně vysokých škol a výzkumných institucí. V roli hlavního řečníka vystoupil profesor Curt Rice, rektor Univerzity aplikovaných věd v Oslo a Akershus, předseda Norského výboru pro genderovou vyváženost a diverzitu a světově uznávaný propagátor genderové rovnosti ve vědě a výzkumu.

V panelu věnovaném kulturní a institucionální změně a tomu, jak ji realizovat, vystoupili klíčoví aktéři české vědy, výzkumu a inovací a politiky rovných příležitostí pro ženy a muže, včetně vedoucích představitelů předních institucí. Panelisté a panelistky se s námi podělili o své zkušenosti se zaváděním změn v institucích, a také se jich zeptáme, co pro ně bylo či je největší výzvou.

Výstupem konference je VÝZVA ZA FÉROVOU A ODPOVĚDNOU VĚDU, kterou můžete podpořit svým podpisem. Výzva bude východiskem dalších jednání NKC - gender a věda s odpovědnými institucemi. Dejte nám i jim vědět, že podporujete genderovou rovnost ve vědě!

 

http://www.genderaveda.cz/files/1174_1_4711.png
 

Foto: Jan Hromádko

Fotografi ze slavnostního uvítání Curta Rice na Norské ambasádě, jsou ke shlédnutí zde.

 

Kdo je Curt Rice

Curt Rice je světově uznávaný zastánce a propagátor genderové rovnosti ve vědě a výzkumu, norský lingvista, narozený ve Spojených státech amerických. Od loňského roku je rektorem Univerzity aplikovaných věd v Oslo a Akershus (HIOA). Je předsedou Norského výboru pro genderovou vyváženost a diverzitu a předsedou Rady pro současný výzkumný informační systém (CRIStin).  Je také propagátorem tzv. open access, otevřeného přístupu k výsledkům vědeckého výzkumu. Jedná se o alternativní komunikaci k tradičnímu šíření vědeckých poznatků prostřednictvím vědeckých časopisů. Principem je neomezený online přístup k vědeckým informacím, který zajišťuje auto-archivace článků v otevřených repositářích nebo publikování v otevřených časopisech.

Než se stal rektorem na HIOA, profesor Rice pravidelně přispíval do britského deníku The Guardian a psal vlastní blog. Tematicky se věnuje otázce genderové rovnosti ve vědě, důvodům odchodů vědkyň z vědy, důležitosti jejich vyššího zastoupení ve výzkumu a způsobům (strategiím) jak toho dosáhnout. Výběr z jeho blogů v češtině najdete zde.


Proč  je nutné diskutovat

Zastoupení žen mezi výzkumníky je v ČR v současné době nejnižší od roku 2001, od kterého jsou data segregovaná dle pohlaví dostupná. Stabilní nárůst zastoupení žen mezi studujícími rozhodně nevede ke zvýšení podílu žen mezi výzkumníky. V evropském srovnání se ČR nachází pod průměrem. Zároveň se však objevují první instituce, které otázku postavení žen ve vědě začínají systematicky řešit prostřednictvím tzv. přístupu kulturní a institucionální změny. Tento přístup prosazuje Evropská komise i mnohé členské státy, včetně jejich parlamentů, vlád i výzkumných pracovišť. K podpoře diskuze na toto téma a přijímání (přijetí) opatření pro zlepšení postavení žen ve výzkumu vyzval v loňském roce jak Evropský parlament, tak Rada konkurenceschopnosti.


Program

09.15 – 10.00 hod.         Registrace
10.00 – 10.10 hod.         Zahájení a úvodní slovo (Marcela Linková)
10.10 – 10.20 hod.         Vystoupení čestných hostů (Zdeněk Berka, Siri Ellen Sletner)
10.20 – 10.30 hod.         Rovnost jako institucionální odpovědnost (Marcela Linková)
10.30 – 11.30 hod.         Confessions of a Sexist Man (Curt Rice)
11.30 – 12.00 hod.         Diskuse
12.00 – 12.30 hod.         Přestávka
12.30 – 13.55 hod.         Panelová debata na téma Rovnost a česká věda: Jak na to?
13.55 – 14.00 hod.         Závěrečné shrnutí (Marcela Linková)
14.00 – 14.55 hod.         Síťování a oběd

Pozvání do diskuze přijali:

 • Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D.
 • Ing. Rut Bízková
 • Mgr. Kateřina Cidlinská
 • Mgr. Marcela Linková, Ph.D.
 • Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
 • prof. Curt Rice
 • Ing. Olga Rusňáková, Ph.D.
 • PhDr. Marta Vohlídalová, Ph.D.

Témata konference:

 • excelence, hodnocení a genderové stereotypy
 • zastoupení žen na vedoucích pozicích
 • kombinace vědecké práce a rodiny
 • odchody z vědy

Průběh konference moderovaly:

 • Mgr. Marcela Linková, Ph.D.
 • PhDr. Marta Vohlídalová, Ph.D.

Pozvánka ke stažení v PDF.

Mediální partnerem konference byl ČRo Plus.

     
     

 

O předchozích ročnících národní konference pořádaných NKC - gender a věda si můžete přečíst zde.

 

Odběr newsletteru