Úvodní stránka >

>

O Klubu / Přidejte se

Vytisknout stránku

MYSLÍTE SI, ŽE:

  • ženy a muži mají ve vědě stejné příležitosti pro kariérní rozvoj?
  • jsou pracovní podmínky nastaveny tak, že umožňují dostatek prostoru pro kvalitní vědeckou práci i soukromý život?
  • se ženy podílí dostatečně na řízení tak důležité sféry společnosti jakou je věda a výzkum?
  • současná věda a výzkum odráží potřeby všech členů společnosti – mužů i žen?
  • vědecký výkon žen a mužů je hodnocen stejně?


JE VAŠE ODPOVĚĎ NE?

Staňte se členkou/členem Klubu NKC.

Podpořte změny, které povedou k společensky odpovědnější vědě.

Podílejte se na zlepšení podmínek pro vykonávání vědecké profese a spravedlivějším profesním uplatnění vědkyň a vědců.

 

Klub NKC je nezávislá národní platforma a síť osobností, které podporují genderovou rovnost ve vědě, výzkumu a vysokém školství.

CO ZÍSKÁTE ČLENSTVÍM V KLUBU NKC? 

  • Možnost upozorňovat na problémy, které chcete řešit
  • Zapojení do sítě lidí, se kterými můžete sdílet své profesní a osobní zkušenosti
  • Možnost účastnit se pravidelných diskusních setkání a seminářů
  • Nové impulsy a argumenty pro změny (nejen) na pracovišti, kde působíte
  • Přístup k aktuálním informacím o situaci ve vědě z hlediska genderové rovnosti a o možnostech, jak prosazovat změny na institucionální i politické úrovni

 

LinkedIn skupina Klubu NKC - Přidejte se k nám!